UGENTLIG LYDMEDITATION I
INWARD INSTITUTE

V. Guillermo de La Tierra

 

 

 

 

Oplev de helbredende og terapeutiske effekter af Guillermos hellige musik, som udvider din bevidsthed og bringer dig tættere på dig selv

Du er inviteret

Guillermo holder det smukkeste, trygge og intime rum, hvor musikkens helbredende effekter omslutter dig fuldstændigt. 
En ugentlig lydmeditation giver dig muligheden for at udvikle en dybere forståelse af dit indre selv og en konsekvent praksis baseret på selvkærlighed, når du tillader dig at overgive dig selv til din dybe og fascinerende indre verden, og derfra skabe et mere intimt forhold til dig selv, støttet af et fællesskabsrum for healing.

LÆR MERE OM GUILLERMO OG HANS MUSIK

SE GUILLERMO'S INSTAGRAM

På dette ugentlige hold bliver du trygt guidet til at skærpe din sensibilitet og modtage bevidste, sundhedsfremmende vibrationer gennem lyde fra forskellige kulturer af vores Moder Jord. Opnå en udvidet bevidsthedstilstand gennem lyde og vibrationer fra moderne og ældgamle terapeutiske instrumenter i en rejse fuld af harmoniske nuancer.


Guillermo guider dig gennem enkle sidde- og liggende stillinger, der gør dig i stand til at opleve total overgivelse. Tibetanske syngeskåle, Wind Gong, Koshi Chimes, Kalimba, Stemmer og Meditativ Musik omhyggeligt sammensat, får dig dybt ned i din krop og gradvist opløses din opfattelse af væren. Du vil opleve en tilstand af total tilstedeværelse, hvor uendelighed fylder dig.


Oplev kraften i din stemme, og hvordan din lyd og vibration har en naturlig helbredende og udrensende effekt. Vi vibrerer og ræsonnerer i fællesskab, når vi udvider vores indre og ydre bevidsthed. Med konsekvent praksis skaber vi en harmonisk overensstemmelse mellem det, vi oplever internt, og hvordan det manifesterer sig i vores ydre opfattelser.  


 

PRATISK INFORMATION


Aftenhold hver onsdag klokken 19:30 - 20:30
hos Inward Institute, Østerågade 27, 2., 6., Aalborg, Danmark, 9000

Lydmeditationerne er ikke et sammenhængende forløb. Derfor bedes du at tilmelde dig hver gang du vil være med. Du må gerne tilmelde dig så tidligt som du ønsker - det gør du ved at følge knappen herunder. Tilmelding er nødvendigt hver uge, da pladserne er begrænset til kun 15. Vær opmærksom på, at Guillermo fører klasserne på engelsk, men han både taler og forstår dansk uden problemer.

ANBEFALINGER:

  • Medbring 1 eller 2 tæpper og en lille pude. En yogapølle til at placere under knæene anbefales. Der er yogamåtter til rådighed, så du behøver ikke medbringe din egen.
  • Medbring eller kom i tøj, der er behageligt, gerne ikke-syntetisk og løst siddende. Toiletter til rådighed for omklædning.
  • Der vil blive serveret filtreret vand og te hver gang, men medbring gerne din egen drink.
  • Der er ingen skarp bagkant. Du er velkommen til at blive hængende og connecte med de andre deltagere og styrke vores fællesskab.


TILMELDING HER

 

DIN INVESTERING

Betaling skal til MobilePay: 53 57 29 10 
(skriv "Lydmeditation" + hvilken dato du deltager)

Aftenhold Onsdag

99 kr

Betal pr. gang enten via mobilepay eller kontant på dagen

↓  INFORMATION IN ENGLISH  ↓

After a beautiful community experience at Inward Institute with Sound Meditation, now I invite you every Wednesday evening and Thursday morning to experience the healing effects Sound and Vibration create when experienced in a safe and intimate space. A weekly Sound Meditation gives you the opportunity to develop a deeper understanding of your inner self and a consistent practice based on self-love, as you allow yourself to surrender to your deep and fascinating inner world, from there creating a more intimate relationship with yourself supported by a community space for healing.

As a professional Musician and Sound Therapist, I bring my extensive experience to hold space in Ceremonial Gatherings where you are invited to unwind and allow your authentic expression to come forward.

At Sound Meditation you are guided to safely sharpen your sensibility and receive conscious health promoting vibrations through sounds from diverse cultures of our Mother Earth. Reaching an expanded state of consciousness through the Sounds and Vibrations of modern and ancestral therapeutic instruments in a journey full of harmonic nuances.

I will guide you through simple sitting and laying poses that enable you to experience total surrender. Tibetan Singing Bowls, Wind Gong, Koshi Chimes, Kalimba, Voices and Meditative Music carefully produced by myself induce you to connect deeply with your body and gradually dissolve your perception of being, as you reach a state of total presence where infinity fills you.

Discover the power of your voice and how your Sound and Vibration have a natural healing and cathartic effect. We vibrate and resonate in community as we expand our inner and outer awareness. With consistent practice we create a harmonious correspondence between what we experience internally and how that manifests into our outer perceptions.

Join every Wednesday or Thursday and be a part of this weekly Sound Meditation in Aalborg at a space that is so suitable and supportive of this energy, as Inward Institute. Only 15 Spots!

When:
Every Wednesday 19:30 - 20:30

Where: Inward Institute, Østerågade 27, 2., 6., Aalborg, Denmark, 9000

Price:
Wednesday = 99 kr.
Cash on the day (upon previous registration)
Pay to MobilePay 53 57 29 10 (write "Sound Meditation" or "Lydmeditation”)


Sound Meditation is NOT a continuous program. Therefore, please register every time you want to join. You are welcome to register as early as you wish. Registration is REQUIRED FOR ALL EVERY WEEK, as spots are limited to 15.

 

Registration here


Meditation is guided in English.
Recommendations:

  • Bring 1 or 2 blankets and a small pillow. A Yoga roll to place under your knees is recommended. 15 Yoga mats available, so no need to bring your own.
  • Bring or come in clothes that are comfortable, preferably non-synthetic and loose. Restrooms available for changing.
  • Fresh water and tea will be served each time, but feel free to bring your own drink.
  • We have the room until we are done and I'm finished packing, so there is no rush to leave. Feel free to stick around and connect with your fellow meditators and strengthen our Community.