Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Inward Institute
Østerågade 27, 2., 6.
9000 Aalborg

Kontakt os på info@inward-institute.com.

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med post eller fragtmand.

Produkter kan købes med både VISA, Mastercard og Dankort.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til info@inward-institute.com, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på info@inward-institute.com og du vil få alle pengene tilbage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Inward Institute. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Vilkår og betingelser

Ved køb af ethvert produkt, fysisk eller digitalt, forløb eller tjenester fra Inward Insitute accepterer du alle de følgende juridiske vilkår og betingelser. Disse regulerer brugen af Inward Institutes produkter og tjenester og danner en juridisk aftale mellem dig og Inward Insititute.

Generelt

Alle coaching- og terapitjenester, alt yogaundervisning, alt kommunikation, e-mail eller andet leveret af Inward Institute (inward-institute.com) er beregnet til at støtte dig i at identificere de områder i dit liv og din tankegang, der kan forhindre dig i at opleve større velvære og komme videre med dine problematikker. Coaching, terapi, yoga og andre tjenester hos Inward Institute er ikke en erstatning for professionel lægefaglig og/eller medicinsk behandling. Begreberne coaching og terapi dækker over livsrådgivning og terapeutiske greb og samtale. Inward Insitute bestræber sig hele tiden efter at sikre, at standarten for den service, der leveres til kunder, forbliver fremragende. Ved afslutningen af coaching- og terapisessioner, yoga undervisning og andre forløb, kan klienten blive spurgt om at udfylde en feedbackformular.

1. Indkøbskrav

Du skal være mindst 18 år eller ældre for at købe et produkt eller en service fra Inward Insitute. Alle produkter og services er kun tilgængelige for individuelt køb og brug. De må ikke overføres til venner, familie, kolleger, partnere eller andre. Ingen produkter, videomateriale eller andet, produceret af Inward Institute må kopieres og/eller bruges til undervisningsformål uden vores samtykke.

Der er ingen fortrydelsesret ved indgåelse af aftale om et individuelt, coaching- eller terapi-forløb. Afbrydes forløbet af deltageren, sker der ikke refusion af deltagerbetaling. Ved tilmelding til et forløb, som afvikles for et hold eller en gruppe, skal betaling af kursusafgiften ske senest på det i fakturaen angivne tidspunkt. Efter betaling af kursusafgiften, kan der ikke ske framelding med den virkning, at kursusafgiften tilbagebetales.

 

2. Individuelt ansvar

Vores produkter og tjenester er ikke en ”one size fits all”. Inward Institute kan ikke garantere nogen succes, ingen frigivelse af specifikke traumer eller pludselige pengestrømme og øget indkomst ved at bruge vores tjenester og/eller produkter. Hver enkelt persons succes og resultater afhænger af deres eget engagement, deres motivation og lyst. Ved at købe sessioner, kurser og/eller et produkt, accepterer du risikoen for ikke at opnå nogen af dine ønskede resultater eller resultater overhovedet. Inward Institute frigøres fra ethvert ansvarskrav, og kunder forbliver ansvarlige for deres beslutninger og handlinger under og efter tjenester udbudt af Inward Institute. Inward Institute’s tjenester og/eller produkter helbreder ikke nogle psykiske eller medicinske tilstande og du er ansvarlig for at konsultere din egen læge, før du praktiserer kundalini yoga og/eller begynder coaching og terapi. 

Det understreges, at coaching- og terapi-forløb ikke kan udrede eller diagnosticere psykisk sygdom. Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløb eller sessioner, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Inward Institute.

3. Fortrolighed

Personlige oplysninger og forretningsoplysninger leveret af kunder i coaching og terapi sessioner vil blive behandlet fortroligt. Det vil ikke blive videregivet til en tredjepart uden klientens forudgående tilladelse, undtagen hvor det er påkrævet af lov eller hvor handling kan være nødvendigt for at forhindre skade på klienten eller andre

4. Tidlig opsigelse

Under ekstraordinære omstændigheder, såsom sygdom eller utilgængelighed på grund af dødsfald eller andre forpligtelser, upassende adfærd fra klientens side, faktiske eller potentielle interessekonflikter eller andre årsager, kan Inward Institute beslutte at afslutte tjenesten til klienten tidligt eller nægte, eller være ude af stand til at levere yderligere coaching eller terapi sessioner, og/eller kurser og programmer til klienten. I en sådan omstændighed vil klienten blive givet rimeligt varsel om opsigelse af ydelser, hvor det er praktisk muligt og blive refunderet eventuelle forudbetalinger for coaching og terapi sessioner der endnu ikke er afholdt. 

Ved afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen rykkes til et andet tidspunkt. Ved afbud senere end 24 timer før sessionens start refunderes sessionen ikke og der opkræves det fulde beløb. Pakke med samtaleforløb betales efter første samtalesession er afsluttet. Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs. Hvis Inward Institute grundet sygdom eller andet bliver nødsaget til at aflyse en del af forløbet, refunderes beløbet svarende til det antal sessioner, du har tilbage.

 

5. Force Majeure

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For kunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Inward Institute på tidspunktet for salg af det pågældende kursus og/eller forløb.